Mared Group

Mared Group är en svensk koncern som erbjuder högklassiga komponenter, maskiner, automationslösningar, anläggningar och tjänster.

Våra bolag:

Mared-koncernen består av fem affärsdrivande bolag plus ett sjätte som fungerar som servicebolag åt systerbolagen.

 

Klicka på bilden för att komma till valt bolag!

Vårt hållbarhetsarbete

I en värld som står inför utmaningar som klimatförändringar, resursbrist och sociala ojämlikheter, blir det allt viktigare för företag att fokusera på hållbart företagande. Genom att ta hänsyn till miljö- och sociala aspekter kan vi som företag inte bara minska vår negativa påverkan på planeten och samhället, utan också bidra till en bättre och mer hållbar framtid. Genom att implementera grön teknik och hållbara produktionsmetoder kan vi minska våra koldioxidutsläpp och andra negativa miljökonsekvenser.