Såll – Oscillerande såll VSS

Leverantör: Vecoplan
VSS svängnings såll är i allmänhet den perfekta lösningen för sållning av sågverksavfall såsom träflis, sågspån, kutterspån (ströbädd), bark, alternativa bränslen (RDF), mm:

Upp till ca 400 kg / m³ och partikelstorlekar upp till ca. 100 mm (enstaka overlengths upp till 1,000 mm) i flera fraktioner och för separering av böter och överlängder från träspån (för produktion av djurströ) eller mineralfraktioner från gammalt trä och för att göra andra kvalitetsförbättringar till material för återvinning eller termisk behandling. De består huvudsakligen av cirkulära oscillerande sållnings lådor upphängda gummiupphängningar i en stålram.

Produkten är taggad med

Vecoplan Sortering & Separering Återvinning & Energi
Sållarea per våning 1,5 / 3 / 6 / 9 m2
Svängningsradie ca 70 - 80 mm
Svängningsfrekvens 190 rpm
Sållningskapacitet < 250 m3/h
Motor 3 - 11 kW
Antal utgående fraktioner Upp till 7 st
Användningsområden Sållning av trämaterial så som flis, sågspån, kutterspån, bark, pellet mm. Även lämpligt för sållning av RDF.
Kapacitet Beroende på materialets beskaffenheter samt sållets perforering mm. Kontakta oss för kapacitet på Ert material.
Kontakta oss
Mats Mared
+46 (0)36 387823
Thomas Magnusson
+46 (0)36 387825
Christoffer Halldin
+46 (0)36 387833
Kim Engberg
+46 (0)36 387838
Mathias Sivertsson
Per Söderlind
+46 (0)36 387837

Ditt namn (obligatorisk)

Företag

Telefon

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande