Lagring – Skakgolv

Leverantör: Vecoplan
Med ett skakgolv från Vecoplan har ni möjligheten att doserar materialet automatisk för påfyllning i befintlig anläggning

Ett vibrerande bord, skakgolv är lämpligt att tillämpas i sågverksindustrin, träbearbetningsindustrin eller liknande återvinningsindustri osv, där en dosering av material behövs för sidledes transport av plattor och stickor samt avfall och restprodukter. Skakgolvet är mycket flexibelt i fråga om längd, bredd och höjd. Standardbredder finns i 500 mm steg. Max. Området är för närvarande 45 m².

Ett vibrerande bord VT är extremt flexibelt i fråga om längd, bredd och höjd. Standardbredder finns i 500 mm steg, och i-mellan storlekarna är möjliga att använda speciella sidosektioner. Det vibrerande bordet består huvudsakligen av en stål-platte plattform, styrskenor och en eller två excentriska kardandrivningar.

Produkten är taggad med

Vecoplan Doserare Återvinning & Energi Vecoplan
Kontakta oss
Mats Mared
+46 (0)36 387823
Thomas Magnusson
+46 (0)36 387825
Christoffer Halldin
+46 (0)36 387833
Kim Engberg
+46 (0)36 387838
Mathias Sivertsson
Per Söderlind
+46 (0)36 387837

Ditt namn (obligatorisk)

Företag

Telefon

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande