Valmet- Malning pellets till pulver

Valmet- Malning pellets till pulver

Valmet valde Mared som underleverantör till ett av Sveriges största industriprojekt. Till Valmets mesaugnsteknik behövs kontinuerlig och stabil tillförsel av råvara. Mared levererar bränslehantering för inkommande råvara, råvaran bearbetas i en Champion hammarkvarn, träpulvret transporteras vidare och lagras i silo innan tillförsel till Valmets brännare. Slutkunden minskar sitt oljebehov med över 8000m3/år!