Tegsnäs Group- Rivaranläggning Trä

Tegsnäs Group- Rivaranläggning Trä

För sönderdelning av träspill från produktionen investerade Tegsnäs i en rivare med transportör, det bidrog till att Tegsnäs nu kan erbjuda försäljning av torrflis istället för att träspillet slängs i containrar med både kostsam hantering och dyr frakt som följd. Ta vara på resurserna, det ger ökad lönsamhet!