Sekretesshantering – Länssjukhuset Ryhov

Sekretesshantering – Länssjukhuset Ryhov

Länssjukhuset Ryhov i Jönköping hanterar flera tusen dokument och journaler dagligen. Patientsäkerheten och deras integritet är deras högsta prioritet.

Mared AB valdes i offentlig upphandling att leverera en driftsäker anläggning, enkel att handha med minimal installationsyta och stort krav på att minimera eventuellt damm från processen.

Mared AB designade och dimensionerade anläggningen enligt krav från beställare för att Länssjukhuset Ryhov skulle få minimal hantering av journaler, öka patientsäkerheten och minska kostnader för sjukhusets interna och externa hantering av känsligt material. Efter processen kan nu materialet skickas iväg som återvinningsbart papper med högsta möjliga säkerhet.

Projektet inkluderade:
– Analysera och effektivisera processen
– Lönsamhetsberäkningar
– Designa och dimensionera anläggningen så att den passade beställares krav och begränsade platsutrymme
– Nyckelfärdig installation och driftsättning

På Ryhov finns nu en installerad sekretesshanteringsanläggning som förbättrar inre och yttre miljö, ökar automationsgraden och minskar kostnaderna för beställaren.