Laxå Pellets- Bränslehantering & Rivare

Laxå Pellets- Bränslehantering & Rivare

Med ökad efterfrågan på pellets behövs också fler möjligheter till råvara. Med investeringen kan Laxå Pellets nu bearbeta torrflis till mindre fraktion innan hammarkvarnar, det ger ökad kapacitet i befintlig utrustning & ökad flexibilitet i tillgång till råvara. Tillgänglighet ger lönsamhet!