Klintpellets- Kvarning torrflis

Klintpellets- Kvarning torrflis

Klintpellets eftersträvade mer flexibilitet, de investerade i en hammarkvarnsanläggning för malning av torrflis till rätt faktion för pelletering. En bredare marknad för råvara öppnade sig och volymerna i produktionen kunde ökas. Fler ben att stå på ger mindre risk!