Bränslehantering – Hafslund Värmeverk

Tillsammans med Petro har mared levererat en anläggning på 56 MW till Hafslund som eldas med träpulver. Petro var totalentrerenör för hela projekteto och Mared levererade bränlsehanteringsdelen.

Anläggningen i hos Hafslund består av mottagningssilo för pellets, Kvarnar och mellanlagringssilo för träpulver, bränsledosering sedan har Petro sina egna Multi Fuel brännare, Pannan, rökgasreningssystem samt skorsten.
Pannan styrs av Petros styrsystem PMS20.

Total projekttid för från kontrakt blev 20 månader.