Kabelsönderdelning – Bo Altenstam

Bo Altenstam är ett återvinningsföretag som specialiserat sig på bl.a. kabelåtervinning. En svår och krävande uppgift med hantering och sönderdelning av blandade material som ställer mycket höga krav på utrustningen.

I Hörby, Skåne, ligger Bo Altenstam. Ett av landets bästa företag på att återvinna kabelskrot. I flera steg sönderdelar man skrotet till fin fraktion, i ett antal magneter och siktar sorterar man det sedan till flera mycket rena fraktioner. Den speciella hanteringen kräver lång erfarenhet, kunskap och kompetens. Det ställer också höga krav på utrustningen. Genom åren har man provat flera olika kvarnar med varierande resultat men har med tiden blivit säker på vilken som är bäst. ”Vecoplan är kvarnarnas Rolls Roys” enligt Bo.

Bo Altenstam Återvinning