ALPAB- Rivare lastpallar

ALPAB- Rivare lastpallar

Tidigare kasserade Alpab sina lastpallar i containrar. Med investering av rivare och transportör från Mared framställs nu en flisråvara fri från föroreningar. Råvaran används för uppvärmning. Träspill blir till lokal energi!