Studiebesök Jönköpings Energi

Studiebesök Jönköpings Energi

I slutet av maj var vi på studiebesök på Jönköping Energis fina anläggning på Torsvik. Pannorna, avfallspannan på 350GW värme och 100GW el och den nya biopannan på 320GW värme och 120GW el, försörjer stora delar av kommunen med fjärrvärme och el. På anläggningen finns också processanläggningen för komposterbart avfall som i nästa steg blir biogas och till slut hamnar i våra biogasbilar. Alla tyckte det var intressant, lärorikt och att det var kul att se anläggningarna där den förnybara värmen till vår fastighet liksom biogasen till våra bilar produceras.