Information om strukturförändring.

Information om strukturförändring.

Ingenjörsfirman J. Mared AB har bedrivit sin verksamhet i nuvarande form sedan 1960-talet. Vi har under dessa drygt femtio år lärt känna våra kunder och leverantörer väl. Vi kan träbearbetning och återvinning och levererar, tillsammans med våra leverantörer, effektiva lösningar och trygg service till våra kunder.

Från 2018-07-01
Vår verksamhet utvecklas och efter att i snart sextio år ha bedrivit hela verksamheten i den juridiska personen Ingenjörsfirman J. Mared AB, helägt dotterbolag till Mared Invest AB, har vi beslutat att dela våra verksamhetsområden träbearbetning och återvinning i två juridiska personer. Verksamheten för återvinning kommer fortsatt att bedrivas i Ingenjörsfirman J. Mared AB och träbearbetningen kommer att bedrivas i Mared Industrial Engineering AB, båda bolagen helägda av Mared Invest AB. Förändringen kommer att gälla från 2018-07-01 men kommer i viss mån ske stegvis, både före och efter 1:a Juli.

Vem berörs
Vare sig medarbetare, kunder eller leverantörer skall beröras negativt av förändringen, de flesta kommer troligtvis inte att märka någon skillnad alls, och ni som parter kommer att ha fortsatt kontakt med samma personer hos oss. I vissa avtalsrelationer kommer vi att behöva komplettera existerande avtal med ett s.k. partsbyte. Partsbytet innebär ingen förändring i avtalsvillkoren i övrigt. Vi kommer inom kort att kontakta er som berörs av nämnda nödvändiga komplettering.

Om ni har frågor om förändringen eller om Mareds framtida verksamhet är ni välkomna att kontakta mig på 036-387823 eller mats.mared@mared.se.

Vi hoppas att ni får en bra sommar och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er!

Med vänlig hälsning
Mats Mared

Om bolagen:
Mared Industrial Engineering AB (träbearbetning)
Org.nr. 559134-7603
Fakturaadress: invoice.industrial@maredgroup.se

Ingenjörsfirman J Mared AB (återvinning och bioenergi)
Org.nr. 556136-2236
Fakturaadress: invoice@mared.se