God jul med mer utbildning till fler barn

God jul med mer utbildning till fler barn

Ett av de bästa sätten ur fattigdom

Vi vill önska God jul med att berätta om två skolprojekt som vi engagerat oss i, ett i Colombia och ett i Mexico. Dels har vi bidragit med pengar och dels har Jarl Mared varit mycket engagerad i insamling av medel. Inte på någon av dessa platserna hade barnen tidigare någon skola att gå till.

Utbildning är ett av de absolut bästa sätten att på lång sikt komma ur fattigdom. Ankarstiftelsen har utvecklat ett koncept så att man med förhållandevis små medel kan bygga skolor. Ett hundratal skolor har byggts hittills och arbetet utförs i nära samarbete med en lokal skolmyndighet av föräldrar, volontärer och lokala hantverkare. Läs gärna mer här Ankarstiftelsen skolor.

Ankarstiftelsen har flera typer av bra konkreta projekt som man enkelt kan engagera sig i. Vi rekommenderar ett besök på Ankarstiftelsens hemsida.